آماده ساز آب Prime 100ml

72,000تومان

ضد کلر . کلرامین و فلزات سنگین

کاهش دهنده نیتریت . نیترات و آمونیاک

در انبار موجود نمی باشد