باکتری Easy Start 500ml

320,000تومان

 

  • تاثیرات باکتری های مضر شده و فلزات سنگین در آب و آلینده های شیمیایی را از بین میبرد
  • تسریع در طی شدن سیکل آب