تستر نیتریت Sera nitrite-Test NO2

108,000تومان

این تست اجازه می دهد تا سطح نیتریت در آب شیرین و شور را به راحتی و قابل اعتماد کنترل کنید