تستر Sera test FE

258,000تومان

آهن (Fe) جزء مهمی از تغذیه گیاهی است. در صورتی که برگ گیاهان شیشه ای شوند علت آن فقدان آهن می باشد

در انبار موجود نمی باشد