دارو ماهی Voogle 500ml

269,500تومان

مراقبت عالی از ماهی ها با دوری کردن از انتی بیوتیک ها
ایزی لایف محصولی جدید برای بالا بردن مقاومت ماهی ها و همچنین ساپورت سلامتی طبیعی انها Voogle محلول
میباشد. بنابراین این محصول از استفاده انتی بیوتیک ها برای ابزیان جلوگیری میکند. بنابراین از بسیاری از مقاومت
جلوگیری خواهند شد. Voogle های دارویی که توسط انتی بوتیک صورت میگیرد با استفاده از محلول
هر ماهی ای نسبت به پاتوژن ها و عوامل بیماری زا مصون است. جابه جایی، اب الوده و زیاد شدن عوامل بیماری زا
تنش های زیادی بوجود می اورند. این استرش و تنش انرژی زیادی را هدر میدهد و مصونیت مایهی نسبت به عوامل
بیماری زا کاهش پیدا میکند و موکوس سطحی و ابشش ها و باله ها نسبت به عوامل بیماری زا از قبیل سفیدک، قارچ و
انواع بیماری های دیگر حساس تر میشوند.
باعث ایجاد مقومت طبیعی ماهی ها در مقابل عوامل بیماری زا و خطرات ناشی از Voogle استفاده هفتگی از محلول
مبتلا شدن به انها میشود.
هیچ تاثیر منفی ای بر روی ماهی ها، شریمپ ها، لابستر ها، حلزون ها، گیاهان و فیلتر بیولوژیکی Voogle • محلول
ندارد.
هیچ تاثیری بر روی پارامتر های اب ندارد و مقاومت شیمیایی ایجاد نمیکند. Voogle • محلول
گیاهی بوده وساپورت عناصر معدنی و ویتامین ها را به همراه دارد. Voogle • محلول
طبیعی بوده و بعد از استفاده از ان احتیاجی به تعویض اب نمیباشد. Voogle • محلول
در اکواریوم : Voogle روش های استفاده از محلول
• برای محافظت پیوسته از ماهی ها ۱۰ میلی لیتر از محلول به ازای هر ۱۰۰ لیتر اب اکواریوم به صورت هفتگی
• در صورت جابه جایی ۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۴۰ لیتر اب ( برای جا به جایی های طولانی )
• برای قرنطینه، ۵ روز و به مقدار ۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۴۰ لیتر از اکواریوم
• در زمان ورود ماهی های جدید به اکواریوم ۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۲۰ لیتر از اب اکواریوم
• در صورت رویارویی با مشکل و بیماری دوره درمان ۵ روزه ، ۱۰ میلی لیتر به ازای ۴۰ لیتر اب اکواریوم
این محلول در حجم های ۲۵۰ میلی لیتر و ۵۰۰ میلی لیتر و ۱ لیتر و ۵ لیتر تولید و توزیع میشود.