راکتور سرامیکی بیرون آبی

212,000تومان

راکتور سرامیکی CO2 خارج از آبی
راکتور سرامیکی بهترین راه حل کردن CO2 با سرعت بالا و اثر بخشی زیاد
راکتور سرامیکی مجهز به لوله سرامیکی برای اطمینان از بهترین اثر انتشار co2
نصب آسان راکتور سرامیکی