سه راهی فلزی کنترل co2 I 567

393,000تومان

قابل استفاده با انواع رگلاتور CO2 است
تنظیم راحت برای تقسیم به سه آکواریوم گیاهی