ضد جلبک مویی Alge Exit 1000 ml

185,000تومان

پاک کردن اب از جلبک
جلبک زمانی بوجود می اید که اکواریوم به خوبی بالانس نباشد. از دلایل بالانس نبودن اب اکواریوم غذادهی بیش از حد
به ماهی ها، وجود تعداد زیادی ماهی در اکواریوم، نور بیش از حد و یا کوددهی بیش از حد را می توان نام برد.
همچنین شما با خرید ماهی و یا گیاهان انها را وارد اکواریوم خود میکنید.
محلولی ایمن و تاثیر گذار برای مبارزه با اغلب انواع جلبک های اکواریومی است. جلبک هایی مانند AlgExit محلول
محلولی اقتصادی و ساده برای استفاده AlgExit جلبک ریش ریش، مویی و رشته ای را به راحتی از بین میبرد. محلول
است و همچنین برای ماهی ها، میگوهای زینتی، حلزون ها و گیاهان خطرناک نمیباشد. بعد از اولین استفاده به سرعت
رشد جلبک ها متوقف و سپس همه انها از بین میروند، همچنین هاگ این جلبک ها اگر در اب بباقی مانده باشد از بین
میروند.
ایزی لایف : AlgExit طریقه مصرف پیشنهادی از محلول
۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر اب اکواریوم مبتلا به جلبک به صورت هفتگی به مدت ۴ هفته
در صورت باقی ماندن جلبک و یا هاگ انها میتوان این دوز را تکرار کرد.
این محلول در حجم های ۲۵۰ میلی لیتر و ۵۰۰ میلی لیتر و ۱ لیتر تولید و توزیع میشود.