عصاره کاتاپا Catappa X 250ml

65,000تومان

• ماهی ها و شریمپ هایی با رنگ های جذاب تر
• افزایش سلامت عمومی در موجودات زنده اکواریوم
• کاهش بیماری ها
• اب را قهوه ای نمیکند
• اجازه سرایت بیش از حد مواد ارگانیک به تانک را نمیدهد
ایزی لایف : Catappa-X طریقه مصرف پیشنهادی از محلول
۱۰ میلی لیتر از محلول به ازای ۱۰۰ لیتر اب اکواریوم به صورت هفتگی
این محلول در حجم های ۱۰۰ میلی لیتر و ۲۵۰ میلی لیتر و ۵۰۰ میلی لیتر و ۱ لیتر تولید و توزیع میشود.