غذای تقویت رنگ Fluval 125g

81,000تومان

غذای کامل براب تغذیه روزانه ماهیان، همراه با تقویت رنگ بدن ماهیان

حاوی مواد معدنی مورد نیاز، امگا 3، کریل و روغن زیتون