فن بزرگ I 571

695,000تومان

استفاده سهل و آسان

قابلیت چرخش 360 درجه ای

قابلیت دمندگی در زوایای مختلف