فن بزرگ I 571

450,000تومان 410,000تومان

استفاده سهل و آسان

قابلیت چرخش 360 درجه ای

قابلیت دمندگی در زوایای مختلف