فیلتر سطلی آتمن ۳۳۳۵-S

565,000تومان

مدل: 3335S
قدرت: 10 وات
خروجی: 760L / H
HMax: 1.76m
اندازه: 18،9X18.9X31Cm