فیلتر سطلی MULTI KANI 800

1,025,000تومان

قابلیت فیلتراسیون500 لیتر آب

آزادی محل نصب (همچنین در بالای آکواریوم)
ساختار ساده