فیلتر سطلی Sicce eko 300

1,900,000تومان

فیلتر سطلی Sicce eko 300 بی صدا بوده و مصرف انرژی آنها در مقایسه با نمونه های مشابه بسیار ناچیز و مقرون           ه بر روی نازل ورودی آب.