چربی گیر I511

85,000تومان

جمع آوری چربی سطح آب

قابلیت تنظیم مقدار فشار مکش سطح آب

قابلیت اتصال به فیلتر هنگان