شرایط فروش اقساطی:

  1. داشتن دسته چک صیادی
  2. پرینت حساب سه ماهه
  3. حداقل خرید ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
  4. پرداخت ۴۰% مبلغ خرید به عنوان پیش پرداخت
  5. الباقی مبلغ سه فقره چک با فاصله زمانی یک ماه بدون سود
  6. اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
  7. حضور خریدار در فروشگاه (آدرس فروشگاه)